Årsplan

Årsplanen er laget med utgangspunkt i "Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 1. aug. 2017" og bygger på barnehagen sin virksomhetsplan. Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i barnehagen og et innsynsdokument for foreldre og kommune.