Armkroken

Barnet trenger omsorgsfulle og tilstedeværende omsorgspersoner. Vi ønsker å være en tilgjengelig "trygg base", der barnet kan krype opp i armkroken vår og omsorg og støtte som utgangspunkt for stadig ny utforskning.

På Armkroken jobber:

Linda H.: Pedagogisk leder 

Brit Karen: Barnehagelærer 

Hanne Brit: Assistent 

Mona: Fagarbeider 

Lene Merete: Assistent 

Linda M.: Fagarbeider 

 

 

Armkroken er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år. 

Månedsplanene fra avdelingen finner du her

 

Avdelingen kan kontaktes på 407 10 471

Velkommen til oss!