Virksomhetsplan

I virksomhetsplanen kan dere lese om barnehagen, hvordan vi jobber og hva barna skal få oppleve i løpet av barnehageåret. I arbeidet med barna er det viktig for oss at vi tenker HELE BARNET, med det mener vi at vi ønsker å gi barna inntrykk, opplevelser og kunnskap om det temaet vi arbeider med, samtidig som vi vil at barna skal få gi uttrykk for dette gjennom de estetiske fagområdene. I arbeidet er de voksne bevisst fagområdene fra Rammeplanen.