Virksomhetsplan

I Virksomhetsplanen kan dere lese om barnehagen vår, hva vi vektlegger og hva verdier vi arbeider etter. I arbeidet med barna er det viktig for oss at vi tenker HELE BARNET, med det mener vi at vi ønsker å gi barna inntrykk, opplevelser og kunnskap om det temaet vi arbeider med, samtidig som vi vil at barna skal få gi uttrykk for dette gjennom de estetiske fagområdene.