Ledige stillinger:

 

Barnehagelærer fast og vikariat

Vi har behov for barnehagelærere i 100% og 90% stilling. Både fast stilling og vikariat fra 16.08.2021.

Assistent / fagarbeider:

I forbindele med permisjon har vi også ledig vikariat assistent/ fagarbeiderstillinger fra 60 - 100% stilling fra 16.08.2021.

For Barnehagelærer:

Vi søker barnehagelærere/ pedagoger med et brennende hjerte for barna der den autoritative voksenrollen ligger til grunn for arbeidet. Vi ønsker at alle barn skal bli møtt av trygge og varme voksne som ser enkeltbarnet og barnegruppen. Våre fokusområder kan du lese mer om i virksomhetsplanen og arbeidsplanen under fanen planer på hjemmesiden vår.

Som barnehagelærer/ pedagog  er du en viktig brikke i det å være med og videreutvikle barnehagens faglige kompetanse, veilede dine medarbeidere og aktivt bidra til et positivt holdningsskapende arbeid. Gode samarbeidsevner og lederegenskaper er viktig i tillegg til planarbeid og gjennomføring av planer. Det å legge til rette for et godt læringsmiljø, se enkeltbarnet i barnegruppen og organisere / legge til rette for både individuelle behov og gruppens behov er viktige egenskaper vi ser etter. Som barnehagelærer er det en viktig egenskap å være løsningsorientert og se muligheter, motivere og inkludere sine medarbeidere i arbeidet.

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdisyn. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.

Barnehagen har et Ryfylketun med hovedhus, løe og snekkerbod (gård i miniatyr, men som er stort nok til å huse kanin, høner og større dyr som lam og hest i perioder). Alle avdelingene har sine uker der de legger opp opplegget sitt rundt «livet i tunet».

For assistent/ fagarbeider:

Vi søker engasjerte medarbeidere med et brennende hjerte for barna. Den autoritative voksenrollen skal ligge til grunn for arbeidet. Vi ønsker at alle barn skal bli møtt av trygge og varme voksne som ser enkeltbarnet og barnegruppen. Vi søker medarbeidere som er løsningsorientert, ser muligheter og aktivt bidrar i gjennomføring av det pedagogiske arbeidet. Våre fokusområder kan du lese mer om i virksomhetsplanen og arbeidsplanen under fanen planer på hjemmesiden vår.

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdigrunnlag. Den som ansettes må arbeide i forhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en eventuell ansettelse levere gyldig vandelsattest og skrive under på taushetsplikt.

Barnehagen har et Ryfylketun med hovedhus, løe og snekkerbod. Dette er en gård i miniatyr, men som er stor nok til å huse kaniner og høner, og større dyr som lam og hest i perioder. De som ansettes må ta del i dette.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Marit Barka på tlf: 92 08 96 85

Søknadsfrist: 19.02.2021

Søknad med CV og vitnemål sendes til:

Barnas Kulturhage : post@barnas-kulturhage.no