Vedlegg til Virksomhetsplan

Vedlegg til virksomhetsplan inneholder en del viktig informasjon som er gjeldende for dette barnehageåret, som bl.a. datoer og liste over ansatte.