Planleggingsdager

Barnehagens planleggingsdager 2023 - 2024

Tirsdag 15. august.

Onsdag 16. august

Fredag 17. november

Tirsdag 02. januar

Fredag 10. mai