Lenker til andre nettressurser

Nedenfor finner du linker til ulike opplegg, nettsider og rammeplanen som brukes i barnehagens arbeid.

Språkløyper - felleskommunalt program som er en del av regjeringens satsning for språkutvikling

 

Bravo -språkverktøy som innbyr til aktiv og utviklende lek med ord og bokstaver

 

PBL -private barnehagers landsforbund

 

Rammeplanen for barnehagen

 

Pandemi -info fra Folkehelseinstituttet