Velkommen til Barnas Kulturhage!

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen består av 7 avdelinger, fordelt på 3 småbarnsavdelinger på 0-3 år og 4 store avdelinger på 3-6 år. Vi har også et egent opplegg for førskolebarna.

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen, som bygger sin virksomhet på kristen etikk og verdigrunnlag. Eiers oppgaver og ansvar forvaltes av et styre med representanter fra menighet og barnehage med tilsyn fra Strand Kommune. Barnehagen drives i samsvar med gjeldende offentlige lover, forskrifter og rettningslinjer.

Barnehagen tilbyr fleksible ordninger med hele og delte barnehageplasser. Pris og øvrige retningslinjer er de samme som i Strand kommune.

Vi har åpent hele året, bortsett fra 5 planleggingsdager, jule- og nyttårsaften, samt halv dag onsdag før Skjærtorsdag.

Barnehagens inneomåde: Barnehagen har store lyse avdelinger og oppholdsrom. Vi har også flere grupperom som er i flittig bruk. som vannlekerom, bibliotek, formingsrom, bil- og konstruksjonsrom og familierom (dukkerom). Vi er så heldige å disponere en gymsal med klatrevegg, noe som barna koser seg veldig med. Barnehagen har også sin egen korøvelse, hvor barna samles på tvers av avdelingene. Til større arrangementer får vi låne Klippen sin storsal og/eller storkjøkkenet med tilhørende kafé.

Barnehagens uteområde: Barnehagens uteområde består av 3 lekeplasser, med sandkasse, sykler og ulike lekeaperater. Vi har også et egent område vi kaller "Ryfylketunet". Her er det snekkerbod hvor vi har vedovn og arbeidsbenk til flittige småsnekkere. I tunet er det et koselig, lite og hvitmalt hus vi kaller for "Bestemorstuen", her er det mye fin lek! Vi har også en låve hvor det bor kaniner og marsvin som vi koser oss masse med, og høner som barna får være med å hente egg hos.  Vi har også i perioder besøk av sauer/lam, hest og geit. Det er flere nærligenede turområder, som til barnas store glede, er i flittig bruk. I et nærliggende skogsområde har vi også laget en gapahuk.

August 2018 oppgraderte barnehagen uteområdet. Her er noen bilder etter oppgraderingen.

Lekeplass

 

Velkommen til oss!