Hjerterommet

Barnet er foreldrenes kjæreste eiendel. Hvert barn har sin spesielle plass i vårt hjerte. Vi ønsker å ivareta enkeltbarnet og det vil vi gjøre med hele vårt hjerte.

På Hjerterommet jobber:

Beate: Pedagogisk leder 

Gunn: Fagarbeider

Hilde: Barne- og ungdomsarbeider 

Aleksandra: Assistent

Linn Merete: Fagarbeider

 

Hjerterommet er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år.  

 

Månedsplanene til avdelingen finner du her

Avdelingen kan kontaktes på 407 10 469

Velkommen til oss!