Hjerterommet

Barnet er foreldrenes kjæreste eiendel. Hvert barn har sin spesielle plass i vårt hjerte. Vi ønsker å ivareta enkeltbarnet og det vil vi gjøre med hele vårt hjerte.

På Hjerterommet jobber:

Beate: Pedagogisk leder 

Sanna: Barnehagelærer

Brit Karen: Fagarbeider

Lena: Fagarbeider

Marte: Pedagog med spesialpedagogisk oppfølging

 

 

 

Hjerterommet er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år.  

 

Månedsplanene til avdelingen finner du her

Avdelingen kan kontaktes på 407 10 469

Velkommen til oss!