Øyeblikket

Vi griper øyeblikket og tar opp jakten på det magiske. Vi ser og anerkjenner hverandre.

På Øyeblikket jobber:

Ann Elin: Pedagogisk leder

Lena: Assistent 

Charlotte: Barnehagelærer

Helene: Støttepedagog

Linn: Fagarbeider

Åse: Assistent

June: Fagarbeider

Janna Kristine: Støttepedagog

 

Øyeblikket er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.

 

Månedsplanene fra avdelingen finner du her

 

Avdelingen kan kontaktes på 407 10 475

Velkommen til oss!