Øyeblikket

Vi griper øyeblikket og tar opp jakten på det magiske. Vi ser og anerkjenner hverandre.

På Øyeblikket jobber:

Ann Elin: Pedagogisk leder

Viktoria: Barnehagelærer

Helene: Støttepedagog

Linn: Fagarbeider

Linda M: Fagarbeider

Therese: Fagarbeider

 Hanne Ruth: Ekstra assistent

 

Øyeblikket er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.

 

Månedsplanene fra avdelingen finner du her

Planer for førskolegruppen finner du her

 

Avdelingen kan kontaktes på 407 10 475

Velkommen til oss!