Bravo-leken i Barnas Kulturhage

Alle 2 og 3 åringene i Barnas Kulturhage vil få være med på Bravo-leken de kommende månedene.

Alle 2 og 3 åringene i barnehagen vil få være med på Bravo-leken de kommende månedene. Bravo-leken er et språkstimulerende opplegg som er gøy for barna og som det er gode resultater av. Her kommer en link med informasjon og en film fra Bravo-leken som er tatt opp i vår barnehage.

Bravo- leken og forebygging av mobbing

Bravolek i Barnas Kulturhage