Tilbud for barn og unge

Her kommer en oversikt over hva tilbud som er på Klippen for barn og unge og en oversikt over arrangement som er nå i desember. VELKOMMEN!