Besøk av Bondelaget

I dag Fredag 12.05 var vi så heldige å få besøk av BONDELAGET på marka.

De stilte opp med traktorer, hest, hund, lam og kalver. Barna fikk et kjekt møte med bonden og dyra. Det var også stor stas å få sitte i traktorene.

Tusen takk til Strand Bondelag som setter av en arbeidsdag på denne måten og lar barna få et lite og viktig innblikk i deres hverdag.