Ledige stillinger

 

Ledig stilling i Barnas Kulturhage

 

ER DU VÅR NYE MEDARBEIDER?

 

Ledige stillinger i Barnas Kulturhage:

 

 • 100% assistent / fagarbeider fra 15.08.2023 – 01.01.2024 og 80% fra 01.01.2024 – 14.08.2024

 

 • 40% stilling (15 i uken stillingen) knyttet opp mot et enkelt barn med spes. ped. og tilrettelegging.  Fra 15.08.2023 – 01.01.2024 med mulighet for forlengelse. Relevant pedagogisk utdanning/ erfaring eller annen barnehage erfaring er ønskelig.

 

 • 80% stilling som barnehagelærer fra 15.08.23 – 31.12.23. 

 

 

Tilkallingsvikarer ved sykdom

 

Vi søker engasjerte medarbeidere med et brennende hjerte for barna. Den autoritative voksenrollen skal ligge til grunn for arbeidet. Alle barn skal møtes av trygge og varme voksne som ser enkeltbarnet og barnegruppen. Alle ansatte skal være med og arbeide i forhold til våre fokusområder. Disse kan du lese mer om i virksomhetsplanen og arbeidsplanen jf. hjemmesiden https://barnaskulturhage.barnehage.no/

 

Andre ønskede egenskaper:

 • Positiv innstilling
 • Løsningsorientert og målrettet arbeid med fokus på barnas beste
 • Takle godt hektiske hverdager
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere med mennesker
 • Er konfliktløsende
 • God struktur og organisering
 • Bidrar til et godt inkluderende felleskap både mellom barn, barn – voksen og voksne -voksen.
 • Er en lekende vokksen som liker å være i lek og aktivitet med barna.

  

Barnas Kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet Klippen. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og søker medarbeidere som deler vårt verdigrunnlag. Den som ansettes må arbeide i henhold til barnehagens vedtekter, instrukser og mål. Søker må ved en ansettelse levere gyldig politiattest og skrive under på taushetsplikt.

Barnehagen har et Ryfylketun med hovedhus, løe og snekkerbod. Dette er en gård i miniatyr, men som er stor nok til å huse kaniner og høner, og større dyr som lam og hest i perioder.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Marit Barka på tlf: 92 08 96 85 eller  

Anne Jofrid Vik tlf: 40 71 04 67

 

 

Søknadsfrist 30.06.23

 

Søknad med CV sendes til:

Barnas Kulturhage : post@barnas-kulturhage.no