Endring i åpningstider

Informasjon ang. åpningstidene i Barnehagene i Strand.

Det vil bli en endring i åpningstidene i alle barnehagene i Strand fra 15.08.2021

 

Det har vært en politisk behandling rundt åpningstidene for barnehagene i Strand som følge av at det lå et politisk vedtak om at åpningstidene i barnehagene skulle reduseres etter at Ryfast kom. 

 

Etter behandling i Levekårsutvalget ble det enstemmig vedtatt i Kommunestyret en åpningstid på 9,5 timer med evaluering etter et halvt år. Dette vil gjelde fra nytt barnehageår 15.08.21.

Barnehagene skal kjøre samme åpningstider 06.45 – 16.15

 

Under finner dere vedtak til politisk behandling av åpningstider i våre barnehager. Vedtaket er gjeldende fra nytt barnehageår og må evalueres etter 6 måneder.

 

https://innsyn.onacos.no/strand/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020057464&Mid1=1349&